Tara McPherson Mastodon poster. 

Tara McPherson Mastodon poster. 

Tara McPherson. Neurosis and Mastodon poster.

Tara McPherson. Neurosis and Mastodon poster.

Tara McPherson, Torche Poster.

Tara McPherson, Torche Poster.

Tara McPherson. Faith No More Poster.

Tara McPherson. Faith No More Poster.

Tara McPherson High On Fire poster.

Tara McPherson High On Fire poster.

Tara McPherson 

Tara McPherson 

Tara McPherson

Tara McPherson

Tara McPherson

Tara McPherson

Tara McPherson

Tara McPherson

Tara McPherson 

Tara McPherson 

Tara McPherson

Tara McPherson